เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวอย่างน่าประทับใจแม้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

เวียดนามมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจที่ร้อยละ 7 ในปีนี้ ซึ่งมากกว่าที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้ ในขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยืดยาวมาเป็นเดือนที่ 8 แล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้กันไปมา คิดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ แต่เวียดนามกลับส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทธุรกิจหันเหไปลงทุนสร้างโรงงานในเวียดนามกันมากขึ้น เนื่องจากมองว่าเวียดนามมีความปลอดภัยมากกว่า ต้นทุนถูกกว่าและเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ของเวียดนามว่า อยู่ที่ร้อยละ 7.02 ซึ่งมากกว่าที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์เวียดนามประมาณการไว้ที่ร้อยละ 6.8 ตัวเลขดังกล่าวเป็นการขยายตัวอย่างน่าประทับใจ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยังคงไม่ลดลง มูลค่าการค้าในปีนี้ มากเป็นประวัติการที่ 517,000 ล้านดอลลาร์