เขตอนุรักษ์ความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่น

Lincolnshire Wolds เป็นเขตอนุรักษ์ความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่น มีทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นในสหราชอาณาจักร แต่ Lincolnshire Wolds ซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดของอังกฤษตะวันออกระหว่างเคนต์และยอร์กเชียร์มีเสน่ห์ที่แท้จริง ได้รับการปกป้องในฐานะพื้นที่แห่งความงามตามธรรมชาติอันโดดเด่นเนินเขาที่มีลำธารไหลผ่านลำธารและพื้นที่เพาะปลูกที่สวยงาม

เป็นสวรรค์สำหรับนกและสัตว์ป่าหายากเช่น Dartford Warbler และ Wild Gladiolus นอกจากนี้ยังมีมุมมองขนาดใหญ่ที่จะได้รับจากเพนนินและชายฝั่งตะวันออกด้วยภูมิทัศน์โดยรอบที่ราบเรียบ ในขณะเดียวกันโบสถ์เซนต์เจมส์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งตั้งอยู่ที่ขอบของ Lincolnshire Wolds มียอดแหลมที่สูงที่สุดของโบสถ์ในยุคกลางใด ๆ ในประเทศ