อาการและข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

ปัญหาสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลล่าช้าและเราแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของเครือข่ายสังคมของผู้ป่วย สำรวจผู้ป่วย 175 คนภายในห้าวันหลังจากได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคหลอดเลือดสมอง พวกเขารวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมแต่ละคนเกี่ยวกับเครือข่ายโซเชียลส่วนตัวสร้างแผนที่เครือข่าย

ทีมมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยลงเนื่องจากประชากรกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงต่อความล่าช้าและสามารถมีส่วนร่วมในการสำรวจในระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล พวกเขาพบว่าเครือข่ายของผู้มาถึงช้ามีขนาดเล็กและแน่นแฟ้นกว่าผู้มาถึงอย่างรวดเร็วยืนยันบทบาทขัดแย้งสำหรับสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคลในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้เขียนสรุปว่าการเปลี่ยนจากการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็นวิธีการที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นอาจช่วยลดความล่าช้าได้ การระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงด้วยเครือข่ายขนาดเล็กและใกล้ชิดก่อนที่จะเป็นจังหวะและสอนพวกเขาเกี่ยวกับอาการและข้อผิดพลาดในการสื่อสารรวมถึงช่วยให้พวกเขาพัฒนาแผนการดำเนินการซึ่งอาจรวมถึงการโทรหาเพื่อนที่กำหนด