พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบางขุนเทียน ผ่านพิพิธภัณฑ์เขตบางขุนเทียน หรือชื่อเต็มว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พิพิธภัณฑ์ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น ในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยใช้พื้นที่อาคารภายในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนแห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงวิถีชีวิตชาวบางขุนเทียน ประวัติความเป็นมาของชื่อเขตบางขุนเทียน สวนผลไม้ในเขตบางขุนเทียน

สวนส้มบางมด การทำนาในอดีต ข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ อ่างมังกรปากหยักในสมัยรัชกาลที่ 5 ถ้วยชาม เหรียญกษาปณ์ เงินพดด้วง พระเครื่อง พระพิมพ์ ครก โม่ เครื่องมือจับปลา เครื่องสีข้าว ระหัดวิดน้ำ ซึ่งข้าวของเครื่องใช้ที่จัดแสดงอยู่นั้น ส่วนใหญ่นั้นได้จากการที่ชาวบ้านมาบริจาคให้ หรือแม้แต่สิ่งของโบราณอื่นๆ ที่ชาวบ้านท้องถิ่นเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ พวกเขาก็จะมามอบให้กับโรงเรียนให้เป็นผู้ดูแลรักษา นอกจากนี้ยังมีการเสนอในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในชุมชน อาชีพและการพัฒนาตนเอง ของชุมชนในแถบนี้ เรื่องราวของสัณฐานกรุงเทพฯ เส้นทางเดินทางของพระเจ้าตากสินมหาราช บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวบางขุนเทียน เช่น สุนทรภู่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยงตามธรรมชาติ คือ ป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียนและสถานที่น่าสนใจภายในเขต นอกจากนี้ยังสามารถเช่ารถจักรยานเที่ยวชมป่าชายเลน หรือ โครงการเกษตรน้ำเค็มได้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าเที่ยวสบายๆ ในช่วยวันหยุดสุดสัปดาห์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand