บิ๊กตู่ไม่มีปัญหาใครจะวิ่งไล่ใครจะเดินเชียร์ยันเคารพทุกฝ่าย

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการยุวชนสร้างชาติ พร้อมระบุว่า​ รัฐบาลมุ่งผลักดันแก้ปัญหาความยากจน วางยุทธศาสตร์ชาติ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวทุกวันนี้ประเทศอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและเป็นความท้าทายที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

นายกรัฐมนตรี​ ขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพราะการพัฒนาทรัพยากรเป็นเรื่องสำคัญและทุกวันนี้ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลง โดยต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ไปข้างหน้าด้วยกัน ต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมาย​ นอกจากนี้​ อยากให้เยาวชนทุกคนร่วมมือเป็นกำลังสำคัญของชาติ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาทดแทนคนรุ่นเก่า บางคนอาจจะมาเป็นรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศต่อไป ดังนั้นจะต้องไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน ซึ่งวันนี้ประเทศกำลังพัฒนา จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากขึ้นทุกปี ไม่ได้ตั้งงบฯมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว สอดคล้องกับแผนงานระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว ซึ่งบางเรื่องอาจทำไม่ได้ทันที แต่สิ่งสำคัญต้องไม่มีการทุจริต