นโยบายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

พรรคการเมืองส่วนใหญ่กำลังใช้นโยบายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงเมื่อประเทศมีรายได้ที่มีศักยภาพ จำกัด จากระบบภาษีปัจจุบันประธานคณะกรรมการภาษีและกฎระเบียบของคณะกรรมการการค้ากิติพงษ์อุปรีย์พัฒนพงศ์กล่าว ไม่มีพรรคการเมืองใดระบุชัดเจนว่าพวกเขาจะสนับสนุนนโยบายประชาธิปไตยของพวกเขาอย่างไร

ซึ่งหมายความว่านโยบายทางเศรษฐกิจทั้งหมดของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุคนที่มีรายได้น้อยและเด็ก ๆ ไม่สามารถนำมาใช้ได้เมื่อพวกเขาจัดตั้งรัฐบาล ตัวอย่างเช่นพรรคการเมืองหนึ่งมีนโยบายที่จะเพิ่มการชำระเงินรายเดือนแก่ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปเป็น 3,000 บาทต่อเดือน ขณะนี้รัฐบาลใช้งบประมาณระหว่าง 60,000 ถึง 70 พันล้านบาทสำหรับเงินอุดหนุนรายเดือน 600 บาทต่อคนต่อเดือนตามรายงานของกระทรวงการคลัง เมื่อเงินอุดหนุนรายเดือนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า 70 พันล้านบาทต่อปี แต่พรรคการเมืองไม่ได้บอกว่าจะเพิ่มรายรับเพื่อทำตามสัญญาได้อย่างไร